Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δυο προγράμματα εντάσσονται στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-2013» και αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις εξής δράσεις:
• «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Επιλέξιμες είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης και των υπηρεσιών, ενώ οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε διαχείριση, ανακύκλωση, διάθεση αποβλήτων, παρακολούθηση εκπομπών ρύπων και ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 35% έως 45%.
• «Πράσινες Υποδομές 2010». Δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιλέξιμες είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ κύριες επιλέξιμες ενέργειες, εκ των οποίων μία τουλάχιστον πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις σε διαχείριση ή/και εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.


Οι λεπτομέρειες των προγραμμάτων έχουν αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους: http://www.ggb.gr/, http://www.easpa.gr/, http://www.antagonistikotita.gr/, www.efepae.gr.

hbnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!

Google+ Followers