Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Δεν θα «κόβεται» στο εξής το ρεύμα σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών που δεν μπορούν να πληρώσουν!

Δεν θα «κόβεται» στο εξής το ηλεκτρικό ρεύμα στους οικονομικά ασθενείς καταναλωτές, που αδυνατούν για κάποιο λόγο να πληρώσουν το λογαριασμό τους.

Αυτό προβλέπει ο νέος Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έθεσε προ ημερών σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και που αφορά τους λεγόμενους «ευάλωτους» πελάτες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα αντιμετωπίζουν δυσκολία ή αδυνατούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, οι ηλικιωμένοι πελάτες, (όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, και ζουν μόνοι τους), καθώς επίσης όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας (με κινησιακά προβλήματα ή με άλλη σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ασκήσουν βιοποριστική εργασία).

Συγκεκριμένα, ο προμηθευτής, ΔΕΗ ή ιδιώτης, δεν θα μπορεί όπως συμβαίνει σήμερα, να καταγγείλει τη σύμβαση και να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού κατά τους μήνες Δεκέμβριο- Μάρτιο και Ιούλιο -Αύγουστο, ακόμη και αν οι οφειλές τους από ανεξόφλητους λογαριασμούς καταστούν υπερήμερες.

Εξαιρούνται παντελώς από τη δυνατότητα διακοπής παροχής, οι πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης (άτομα δηλαδή που για σοβαρούς λόγους υγείας χρειάζονται συνεχή παροχή ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή και παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών).

Ελάχιστα στάνταρτς σχετικά με την ποιότητα του παρεχόμενου ρεύματος

Δεδομένου ότι στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, άρχισε να αναπτύσσεται ανταγωνισμός, ο νέος Κώδικας θέτει επίσης κάποια ελάχιστα στάνταρτς σχετικά με την ποιότητα του παρεχόμενου ρεύματος . Συγκεκριμένα ο κάθε προμηθευτής θα

Πρέπει να διασφαλίζει εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών σε συγκρίσιμη, αντικειμενική, έγκυρη και επίκαιρη πληροφορία αναφορικά με το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει. Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος κανονισμός εισάγει κριτήρια υπολογισμού και δημοσιοποίησης δεικτών ποιότητας. Τέτοιοι δείκτες θα μπορούν να είναι τα παράπονα που εξυπηρετήθηκαν εντός συγκεκριμένου χρόνου, ο χρόνος απάντησης σε τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών (όπως, ενδεικτικά: μέσος χρόνος απάντησης, χρόνος απάντησης του 95% των κλήσεων που απαντήθηκαν στον μικρότερο χρόνο) , αλλά και ο χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών.

Έχει να αναθεωρηθεί από το 2001…

Σημειωτέον ότι ο ισχύων Κώδικας νομοθετήθηκε το 2001, έκτοτε δεν έχει εναρμονιστεί με τις πρόσφατες Οδηγίες και έτσι εμφανίζει μεγάλα κενά σε θέματα όπως η προθεσμία για τη λύση της σύμβασης προμήθειας, οι διαδικασίες έκδοσης λογαριασμών και οι ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτούς, οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με την δραστηριότητα του προμηθευτή, κ.ά.
Γιώργος Φιντικάκης

www.reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!