Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Μόνο για "λίγους" η ρύθμιση οφειλών

Τετάρτη, 24/03/2010
Του Στέλιου Κράλογλου

Στα χαρτιά φαίνεται ότι θα μείνουν τα μεγαλεπήβολα σχέδια για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων χρεών αλλά και για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος ΦΠΑ, ΚΒΣ και εισοδήματος. Η ρύθμιση, έτσι όπως αποτυπώνεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αποτελεί ευκαιρία μόνο για λίγους οφειλέτες, καθώς με τον τρόπο που συντάχθηκε προβλέπονται μειώσεις 60%-100% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα, αλλά γίνονται δεκτές μόνο εφάπαξ πληρωμές ή μέχρι 4 δόσεις. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, από την ψήφιση του νομοσχεδίου έως 29 Απριλίου για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και έως τέλος Μαΐου για εκπρόθεσμες υποβολές δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΚΒΣ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοιες ρυθμίσεις στο παρελθόν, με ακόμα πιο ευνοϊκούς όρους, «ναυάγησαν, καθώς πολλοί αδιαφόρησαν ή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ενταχθούν στο μέτρο. Σε κάθε περίπτωση παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών τονίζουν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνεται στους οφειλέτες για να πληρώσουν αμέσως μετά το Πάσχα τα οφειλόμενα, ώστε να γλιτώσουν τις κατασχέσεις και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο. Ειδικότερα:

- προτείνεται η εφάπαξ εξόφληση, μέχρι τις 29 Απριλίου 2010 βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009,

- παρέχεται απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 80% αν εξοφληθεί ολόκληρη η οφειλή, ή κατά 60% αν αφορά μέρος της.

Για όσους έχουν «ανοιχτούς λογαριασμούς» με την εφορία επειδή δεν έχουν υποβάλει στο παρελθόν φορολογικές δηλώσεις:

- δίνεται δυνατότητα στους φορολογούμενους να ρυθμίσουν φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το δημόσιο, με ευνοϊκούς όρους όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων,

- για το φόρο που οφείλεται με τις ανωτέρω δηλώσεις, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, εφόσον αυτός καταβληθεί εφάπαξ,

- αν η κύρια οφειλή καταβληθεί σε δόσεις αυτή προσαυξάνεται με την επιβολή πρόσθετου φόρου 10% για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 3% για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την δημοσίευση του παρόντος,

- σε περίπτωση που με τις εν λόγω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δεν επιβάλλεται πρόστιμο,

- η ρύθμιση αυτή πραγματοποιείται με υποβολή δηλώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου,

- ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται εφάπαξ για τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης,

- τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την βεβαίωση,

- για τις υπόλοιπες φορολογίες ο φόρος μπορεί να καταβληθεί είτε εφ’ άπαξ (χωρίς πρόσθετο φόρο) είτε σε τέσσερις δόσεις,

- κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ,

- η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Εξαιρούνται: υποθέσεις της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενιαίου τέλους ακινήτων, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία.

http://eurocapital.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!