Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

THE DAILY GURU

Saturday 6, February 2010Making a difference

"The spiritual life is a call to action. But it is a call to ... action without any selfish attachment to the results."
-- Eknath Easwar


"A person’s worth is contingent upon who he is, not upon what he does, or how much he has. The worth of a person, or a thing, or an idea, is in being, not in doing, not in having."
-- Alice Mary Hilton

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!

Google+ Followers