Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ...Από 1/1/2014 τα γεωργικά εισοδήματα φορολογούνται από το 1ο ευρώ !!!ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ....

Στα 3.400 ευρώ θα διαμορφωθεί η μέση φορολογική επιβάρυνση των 5.725.000 Ελλήνων φορολογουμένων για το 2014, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν (κατά μέσο όρο) 400 ευρώ περισσότερα σε σχέση με φέτος για τους φόρους και τα χαράτσια που έχουν εμπνευστεί η κυβέρνηση και η τρόικα.

Στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014... (που καταρτίζουν αυτήν την περίοδο οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών) έχει τεθεί ένας φιλόδοξος στόχος: να εισπραχθούν 19,5 δισ. ευρώ από άμεσους φόρους (δηλαδή φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, χαράτσια στα ακίνητα κ.λπ.) έναντι 17,5 δισ. ευρώ που αναμένεται να εισπραχτούν μέσα στο 2013. 
Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν του χρόνου 3.400 ευρώ, ίσως και περισσότερα, εάν οι τροϊκανοί εμπνευστούν κάποιο νέο μέτρο ή κάποια «έκτακτο χαράτσι» που θα κριθεί απαραίτητο για να κλείσει τις δημοσιονομικές τρύπες.

Τέλος οι ελαφρύνσεις
Σε κάθε περίπτωση, η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι το 2014 ανατρέπεται πλήρως το ισχύον καθεστώς στη φορολογία εισοδήματος. Συγκεκριμένα, το 2014 καταργείται η κλίμακα στη φορολογία εισοδήματος που ισχύει σήμερα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και εισάγεται ένα νέο σύστημα τεσσάρων ταχυτήτων, με το οποίο φορολογούμενοι με τα ίδια ακριβώς εισοδήματα και με την ίδια οικογενειακή κατάσταση θα πληρώνουν διαφορετικούς φόρους.

Οι φόροι στο νέο φορολογικό καθορίζονται ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος. Αυτό μεταφραζόμενο σημαίνει ότι για το ίδιο ύψος εισοδήματος διαφορετικό φόρο θα πληρώνει ο μισθωτός, διαφορετικό ο ελεύθερος επαγγελματίας, διαφορετικό ο ιδιοκτήτης ακινήτων και άλλο ο αγρότης. Το νέο σχέδιο προβλέπει και κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ για όλους τους φορολογουμένους. Προβλέπει επίσης την κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα, καθώς και των εκπτώσεων δαπανών από τον φόρο εισοδήματος.

Νέοι συντελεστές
Το νέο επαχθές φορολογικό σύστημα που θα ισχύσει από το 2014 περιγράφεται ανάγλυφα στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση κατ’ εντολή της τρόικας. Περιλαμβάνει διατάξεις που επιβαρύνουν υπέρμετρα εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους επαγγελματίες και εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους με προστατευόμενα τέκνα. Εμποροι, βιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους θα πληρώνουν φόρο με συντελεστές 26% έως και 40,3%, ακόμη και για ετήσια εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ! Εξάλλου, εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.550 ευρώ και βαρύνονται με ένα ή περισσότερα τέκνα θα πληρώνουν σημαντικά αυξημένους φόρους από το 2014.

Παγιώνουν το άδικο
Οι διατάξεις του νέου Κώδικα «παγιώνουν» το άδικο και καταστροφικό για την ελληνική οικονομία σύστημα φορολογίας εισοδήματος που καθιερώθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους με τον φορολογικό νόμο 4110/2013. Προβλέπουν τη φορολόγηση κάθε πηγής εισοδήματος αυτοτελώς, με διαφορετική κλίμακα φορολογικών συντελεστών, με συνέπεια το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης για ίδιο ποσό συνολικού αποκτηθέντος εισοδήματος να διαφέρει από φορολογούμενο σε φορολογούμενο, ανάλογα με τις επιμέρους πηγές προέλευσης.

Το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ καταργείται για τα εισοδήματα του 2013 και των επόμενων ετών τα οποία προέρχονται από την ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, από γεωργική δραστηριότητα και από την εκμετάλλευση ακινήτων. Τα εισοδήματα αυτά θα φορολογούνται πλέον από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που ξεκινούν από 26%, 13% και 10% αντίστοιχα. Από το 2014 και μετά ο χαμηλός συντελεστής 10% για τα ενοίκια θα αυξηθεί στο 11%.

Μόνο για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που αποκτώνται από φέτος προβλέπεται αύξηση του βασικού αφορολογήτου από τα 5.000 στα 9.550 ευρώ, όμως η μεταβολή αυτή θα ωφελήσει μόνο ορισμένους μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι δεν βαρύνονται με τέκνα ή βαρύνονται με ένα τέκνο.
Ούτε εκπτώσεις
Ταυτόχρονα, οι διατάξεις του νέου Κώδικα καταργούν τις περισσότερες εκπτώσεις φόρου που ισχύουν μέχρι και το τρέχον οικονομικό έτος (για τα εισοδήματα του 2012) και υπολογίζονται με βάση τις ετήσιες δαπάνες των φορολογουμένων για ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων ή ασθενείας, δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή μαθημάτων και τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας. Οι εκπτώσεις αυτές υπολογίζονται σε ποσοστό 10% επί των ετήσιων ποσών των παραπάνω δαπανών και μπορούν να φτάσουν έως συγκεκριμένα ανώτατα όρια.

Οι διατάξεις του νέου Κώδικα καταργούν, επίσης, όλα τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια τα οποία κλιμακώνονταν με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων που είχε κάθε φυσικό πρόσωπο, με συνέπεια να εξισώνουν φορολογικά κάθε άγαμο φορολογούμενο χωρίς παιδιά με κάθε έγγαμο ή άγαμο φορολογούμενο που βαρύνεται με ένα ή περισσότερα τέκνα!

Καταργούν, ακόμη, την πρόσθετη έκπτωση φόρου που δικαιούται κάθε μισθωτός και συνταξιούχος ο οποίος κατοικεί σε παραμεθόριο περιοχή, καθώς και κάθε πρόσθετη φορολογική απαλλαγή που ισχύει για τους φορολογουμένους οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους.

Ο συνδυασμός όλων αυτών των επαχθών αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος θα έχει συνέπεια να υπερφορολογηθούν όσοι φορολογούμενοι θέλουν να είναι ειλικρινείς και συνεπείς!

Παγίδα για επαγγελματίες, έμπορους και βιοτέχνες

Οι έμποροι, οι βιοτέχνες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν φόρο 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου εισοδήματός τους. Δεδομένου ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση της ελληνικής οικονομίας έχει οδηγήσει τους περισσοτέρους σε συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους και μείωση του τζίρου τους, απλώς και μόνο η απόκτηση καθαρού εισοδήματος («καθαρού κέρδους») θεωρείται πλέον κατόρθωμα, έστω κι αν το ετήσιο ποσό του εισοδήματος αυτού είναι χαμηλότερο των 10.000 ευρώ. Φέτος, όσοι αυτοαπασχολούμενοι απέκτησαν το 2012 ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ είτε δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο εισοδήματος είτε θα πληρώσουν φόρο που θα φτάνει το πολύ μέχρι τα 500 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όσοι απέκτησαν το 2012 εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο, διότι ισχύει ακόμη το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Οσοι απέκτησαν εισόδημα 7.000 ευρώ θα πληρώσουν φόρο 200 ευρώ, εφόσον δεν έχουν κανένα προστατευόμενο τέκνο ή δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο εάν βαρύνονται με ένα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, διότι ισχύει πρόσθετο αφορολόγητο όριο 2.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα. Οσοι απέκτησαν εισόδημα 10.000 ευρώ θα πληρώσουν φέτος φόρο 500 ευρώ αν δεν έχουν παιδιά, 300 ευρώ εάν έχουν ένα παιδί, 100 ευρώ αν έχουν δύο παιδιά και καθόλου φόρο εάν έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα.

Τώρα τα δύσκολα
Από δω και πέρα όμως οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι, λόγω της επιβολής «οριζόντιου» συντελεστή φορολόγησης 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου εισοδήματός τους, θα καλούνται να καταβάλουν φόρο 1.300 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, 1.820 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ και 2.600 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ!

Θα καλούνται δε να πληρώσουν αυτά τα υπέρογκα ποσά είτε βαρύνονται με τέκνα είτε όχι! Μάλιστα, όσοι εξ αυτών δεν πληρώσουν φέτος καθόλου φόρο για τα εισοδήματα του 2012 θα πληρώσουν, για ανάλογου ύψους εισοδήματα του έτους 2013, τα προαναφερθέντα υπέρογκα ποσά φόρων εισοδήματος, προσαυξημένα με προκαταβολή φόρου 55%! Δηλαδή, θα πληρώσουν συνολικά φόρους με πραγματικό συντελεστή 40,3% (26%, προσαυξημένο κατά 55%), που σημαίνει ότι για εισοδήματα 5.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν συνολικό φόρο 2.015 ευρώ, για εισοδήματα 7.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν συνολικά 2.821 ευρώ και για εισοδήματα 10.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν 4.030 ευρώ συνολικό φόρο! Κι όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή θέλουν να είναι ειλικρινείς και να δηλώνουν στην Εφορία κάθε ευρώ καθαρού κέρδους που αποκτούν από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους!

Τσουχτερός λογαριασμός για μισθωτούς - συνταξιούχους
Παγίδες υπερφορολόγησης κρύβουν για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι διατάξεις του νόμου 4110/2013 και του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με τις οποίες καταργούνται οριστικά τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα και οι εκπτώσεις δαπανών από τον φόρο εισοδήματος. Οι διατάξεις αυτές αναμένεται να εκτινάξουν στα ύψη τους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν το 2014, για τα φετινά τους εισοδήματα, εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι που βαρύνονται με ένα ή περισσότερα τέκνα.

Αναλυτικά, με τις διατάξεις του νόμου 4110/2013, οι οποίες μεταφέρονται σχεδόν αυτούσιες στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προβλέπονται τα εξής για κάθε κατηγορία εισοδήματος:

Μισθοί - συντάξεις: Κάθε φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις υποχρεούται πλέον να καταβάλλει φόρο εισοδήματος υπολογιζόμενο ουσιαστικά με συντελεστές από… 0,1% έως 42%, εφόσον το ετήσιο ποσό των αποδοχών του υπερβαίνει τα 9.550 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το ετήσιο εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις προβλέπεται πλέον ότι θα φορολογείται αυτοτελώς με 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 42.000 ευρώ, και με 42% για το τμήμα του εισοδήματος πέραν των 42.000 ευρώ. Ομως από κει και πέρα:

* Για κάθε μισθωτό ή συνταξιούχο με ετήσιες αποδοχές μέχρι 21.500 ευρώ ο φόρος που προκύπτει με βάση τον συντελεστή 22% προβλέπεται να μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, ποσό το οποίο θεωρείται μια αυτόματη έκπτωση φόρου, που παρέχεται χωρίς να απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. Εάν ο φόρος που προκύπτει με βάση τον συντελεστή 22% είναι χαμηλότερος των 2.100 ευρώ, τότε το ποσό της έκπτωσης που αφαιρείται περιορίζεται στο ύψος του αναλογούντος φόρου, με συνέπεια αυτός να μηδενίζεται.

Για παράδειγμα, σε μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ αναλογεί κανονικά φόρος 1.980 ευρώ με βάση τον συντελεστή 22% (9.000 ευρώ x 22% = 1.980 ευρώ). Ομως από το ποσό των 1.980 ευρώ αφαιρείται ισόποση έκπτωση και ο τελικός φόρος μηδενίζεται. Στο επίπεδο του ετήσιου εισοδήματος των 9.550 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί με βάση τον συντελεστή 22% ανέρχεται ακριβώς στο ύψος της έκπτωσης των 2.100 ευρώ. Συνεπώς, με την αφαίρεση της έκπτωσης των 2.100 ευρώ ο φόρος που αναλογεί στο επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 9.550 ευρώ μηδενίζεται. Μέχρι, λοιπόν, το όριο των 9.550 ευρώ, το ετήσιο εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις δεν θα φορολογείται με το νέο σύστημα. Για τον λόγο αυτό, το ποσό των 9.550 ευρώ θεωρείται ουσιαστικά αφορολόγητο όριο για τα ετήσια εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις.

* Για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με ετήσιες αποδοχές άνω των 21.500 ευρώ η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ προβλέπεται να μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος, μέχρι πλήρους μηδενισμού της στο επίπεδο ετήσιου εισοδήματος άνω των 41.500 ευρώ. Συνεπώς, για εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις άνω των 41.500 ευρώ δεν προβλέπεται καμία έκπτωση φόρου.

Ανατροπές για επιχειρηματίες, αγρότες και εισοδηματίες
1) Εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα: Κάθε έμπορος, βιοτέχνης ή ελεύθερος επαγγελματίας που ασκεί ατομικά τη δραστηριότητά του οφείλει να πληρώνει φόρο 26% για κάθε ένα ευρώ ετήσιου καθαρού εισοδήματος που αποκτά από το επάγγελμά του και μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ. Εφόσον το συνολικό ετήσιο καθαρό ποσό εισοδήματος από την επιχειρηματική δραστηριότητα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, τότε για κάθε ευρώ πάνω από το όριο των 50.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώνει φόρο 33%!

2) Εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες: Οποιος φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα, δηλαδή από την παραγωγή οποιουδήποτε αγροτικού, κτηνοτροφικού, πτηνοτροφικού, μελισσοκομικού, υλοτομικού ή αλιευτικού προϊόντος, θα θεωρείται ότι ασκεί ατομική επιχείρηση και θα φορολογείται για το εισόδημα αυτό με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή, κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, κτηνοτρόφος, πτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, υλοτόμος και ψαράς θα θεωρείται πλέον αυτοαπασχολούμενος επιτηδευματίας και θα φορολογείται για το καθαρό εισόδημά του με 13% από το πρώτο ευρώ. Το ίδιο θα ισχύσει ενδεχομένως και για κάθε φορολογούμενο μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ή κτηνοτρόφο κ.λπ. που αποκτά και εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα. Δηλαδή, ένας μισθωτός ή συνταξιούχος που αποκτά και εισόδημα από κάποια κτήματα που έχει θα φορολογείται για τον μισθό ή τη σύνταξή του με το σύστημα της νέας κλίμακας των μισθωτών και των συνταξιούχων και για τα γεωργικά του εισοδήματα με 13% από το πρώτο ευρώ. Η σημαντική αυτή αλλαγή θα ισχύσει από την 1/1/2014.


Τα εισοδήματα από γεωργική δραστηριότητα που αποκτώνται φέτος θα εξακολουθούν να φορολογούνται με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, δηλαδή με βάση συγκεκριμένα τεκμαρτά ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος προσδιοριζόμενα από το υπουργείο Οικονομικών ανά στρέμμα καλλιεργήσιμης έκτασης ή ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου και ανά νομό. Το συνολικό τεκμαρτό καθαρό γεωργικό εισόδημα του έτους 2013 που θα προκύψει από όλες τις γεωργικές δραστηριότητες με βάση το αντικειμενικό σύστημα θα φορολογηθεί το 2014 με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών και των συνταξιούχων, δηλαδή θα είναι αφορολόγητο μέχρι το ποσό των 9.550 ευρώ.


3) Εισοδήματα από ενοίκια:
 Κάθε φορολογούμενος που εισπράττει φέτος ενοίκια θα επιβαρυνθεί το 2014 με φόρο 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του συνολικού ετήσιου ποσού των ενοικίων και με φόρο 33% για τυχόν επιπλέον εισπραχθέντα ποσά ενοικίων πέραν του ετησίου ορίου των 12.000 ευρώ. Για τα ενοίκια του έτους 2014 και κάθε επόμενου έτους ο φόρος που θα επιβάλλεται στα πρώτα 12.000 ευρώ θα είναι αυξημένος από 10% σε 11%.

4) Λοιπά εισοδήματα:


- Κάθε εισόδημα που αποκτάται από μερίσματα και μετοχές φορολογείται πλέον με 10%.

- Οι τόκοι από καταθέσεις και ρέπος φορολογούνται με 15%.

- Κάθε υπεραξία που προκύπτει από πώληση ακινήτου θα φορολογείται από την 1/1/2014 με 15%, εκτός εάν είναι χαμηλότερη του ποσού των 25.000 ευρώ και το ακίνητο βρισκόταν στην κατοχή του πωλητή για πάνω από 5 έτη, οπότε θα απαλλάσσεται από τον φόρο. Για φέτος προβλέπεται η επιβολή φόρου 20% στην υπεραξία από την πώληση ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ο πωλητής να έχει αποκτήσει το ακίνητο από την 1/1/2013 και μετά.

- Κάθε υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών θα φορολογείται με 15%.


πηγή :Δημοκρατία / Στέλιος Κράλογλου
e-geoponoi 

Share |

Στοιχεία σοκ: Τα μνημόνια έφεραν 6,7 εκ στρέμματα σε ακαλλιέργεια !


Δραματικά είναι τα συμπεράσματα σχετικής μελέτης των υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ για τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
 Αυτό που μπορεί να διακρίνει κανείς με «γυμνό μάτι», κάνοντας μια βόλτα στην επαρχία, δηλαδή τα χέρσα και ανεκμετάλλευτα κομμάτια εύφορης γης, αποδεικνύουν και οι αριθμοί, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση… λένε την αλήθεια. Μια τάση που όπως τονίζουν οι γνωρίζοντες συνεχίζεται με αμείωτη ένταση όλα αυτά τα χρόνια.
Το υψηλό κόστος παραγωγής και η έλλειψη ρευστότητας εκ μέρους των περισσότερων παραγωγών, για μια σειρά από λόγους, όπως τα     κάθε λογής «χαράτσια» που επιβάλλει η κυβέρνηση και η τρόικα, σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ και  άλλου είδους ενισχύσεις, με ευθύνη άλλοτε του ΥΠΑΑΤ κι άλλοτε του υπουργείου Οικονομικών, η ακρίβεια στα φυτοφάρμακα και τα εφόδια κ.λπ. έχουν φέρει σε δυσμενή θέση τους αγρότες, οι οποίοι μη μπορώντας να κάνουν διαφορετικά αφήνουν ακαλλιέργητη τη γη τους.
Αυτό λοιπόν που παρατηρεί όποιος έχει σχέση με το χωράφι, αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ και πιο συγκεκριμένα   σχετικής έκθεσης για τις εξελίξεις στην αγροτική οικονομία. Στην έκθεση την οποία εκπόνησαν o γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, Γιάννης Τσιφόρος και οι υπηρεσίες της τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης των αγροτών, γίνεται σαφές ότι προκύπτει ιδιαίτερα σημαντική μείωση στο μέγεθος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης κατά το 2010 σε σχέση με εκείνη του 2003.
Αναλυτικότερα, οπως προκύπτει από τα στοιχεία η γεωργική γη περιορίστηκε από 39,7 εκατ. στρέμματα το 2003 σε 33 εκατ. στρ. το 2010, παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 16,8% περίπου.
Η δυσμενής αυτή εξέλιξη αντανακλάται και στον περιορισμό του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων το αντίστοιχο διάστημα, κατά ποσοστό 18% και πλέον, καταγράφοντας 674.880 εκμεταλλεύσεις κατά το 2010, έναντι των 824.770 του 2003. Σημειώνεται ότι μόνο το 23% των κατόχων γεωργικής εκμετάλλευσης είναι ηλικίας μικρότερης των 44 ετών.
Παρά την εξέλιξη αυτή, δεν φαίνεται να παρουσιάζει μεταβολή η διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς την έκτασή τους, εκτιμώντας, κατά το 2010, ότι το 75% περίπου αφορά σε μικρές εκμεταλλεύσεις, μέχρι 50 στρέμματα, ποσοστό που διαφοροποιείται ελάχιστα σε σχέση με εκείνο του 2003 (76%).
Από οικονομική άποψη, σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων συγκεντρώνεται σε μονάδες μικρού οικονομικού μεγέθους.
Οικογενειακά για να…. αντέξουν
Ένα άλλο κοινωνικό – οικονομικό στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση έχει να κάνει με το χαρακτήρα των εκμεταλλεύσεων. Εδώ λοιπόν διατηρείται όπως φαίνεται ισχυρός ο οικογενειακός χαρακτήρας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά το 2010, μια και από το σύνολο του εργατικού δυναμικού (1.132.870 άτομα) ένα συντριπτικό ποσοστό (98%) αφορά σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν γυναίκες κατά ποσοστό 51% και πλέον. Από το οικογενειακό εργατικό δυναμικό, το 50% περίπου θεωρείται πλήρους απασχόλησης, εργαζόμενο σε εκμεταλλεύσεις που απορροφούν περισσότερο από μια ετήσια μονάδα εργασίας.
Σημειώνεται ωστόσο η σημαντική μείωση του εργατικού δυναμικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με προηγούμενη καταγραφή (1.508.190 άτομα κατά το 2007). Πρόκειται για μια πτώση της τάξεως του 25%, η οποία επιδρά αρνητικά στην απασχόληση, αλλά και στην ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου.

Αλέξανδρος Μπίκας
Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ / e-geoponoi
Share |

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Η τρόικα "κούρεψε" τα λεφτά που θα έσωζαν τη μικρή Μαρία στην Κύπρο! --------- ΑΙΣΧΟΣ....


Κραυγή οργής και αγανάκτησης βγάζει η Κύπρος για την απόφαση της Τρόικα να «κουρέψει» τις καταθέσεις που είχαν συγκεντρωθεί μέσω διαδικτύου για την παροχή βοήθειας σε ένα νεαρό κορίτσι από την Κατερίνη το οποίο πάσχει από καρκίνο.

Συγκεκριμένα, η νεαρή Μαρία από την Κατερίνη η οποία πριν από τρία χρόνια είχε διαγνωστεί ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή καρκίνου στο κεφάλι, είχε υποβληθεί σε επεμβάσεις και εντατικές θεραπείες, προκειμένου να καταπολεμήσει την ασθένεια της και μάλιστα σημείωσε ουσιαστική βελτίωση, ωστόσο υπάρχει ανάγκη να μεταβεί σε ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο του Τέξας, προκειμένου να καταπολεμήσει οριστικά την επάρατη νόσο, αναφέρει η Espresso.


Για το ταξίδι αυτό, χρειάζονται περίπου 520.000 δολάρια ποσό τεράστιο για τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας της. Ωστόσο, ο Ελληνας τερματοφύλακας του κυπριακού ΑΠΟΕΛ και πρώην άσος της ΑΕΚ Διονύσης Χιώτης, μόλις έμαθε την τραγική κατάσταση της μικρής προσπαθεί εδώ και τρία χρόνια μέσω φιλανθρωπιών να μαζέψει τα απαραίτητα χρήματα για το ταξίδι της μικρής Μαρίας.


Εν τέλει, μετά από τρία χρόνια συγκεντρώθηκαν 500.000 ευρώ και όλα έδειχναν ότι το ταξίδι της Μαρίας προς την ελπίδα θα γινόταν πραγματικότητα. Παρ όλα αυτά, η Τρόικα είχε διαφορετική γνώμη και χωρίς να συγκινηθεί για την κατάσταση της μικρής Μαρίας, αποφάσισε να «κουρέψει» τον λογαριασμό των 500.000 ευρώ, με μόλις 122.000 να έχουν μείνει πλέον για το ταξίδι της μικρής Μαρίας. Μάλιστα, ο Διονύσης Χιώτης υποστηρίζει πως συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αποδεινύουν ότι το ποσό έχει συκγεντρωθεί για την θεραπεία της μικρής Μαρίας, χωρίς ωστόσο να πείσει τους «σκληρούς» εκπροσώπους των δανειστών.


Η αγανάκτηση του Ελληνα γκολκίπερ και των φίλων του στα social media για την ανάλγητη αυτή κίνηση της Τροίκα είναι μεγάλη και τα σχόλια στο διαδίκτυο για την απαράδεκτη ενέργεια των δανειστών είναι πολύ αιχμηρά.


www.cytoday.eu
Share |

Φρίκη στην Υεμένη: 8χρονη πέθανε τη μέρα του γάμου της /// ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!


Ένα οκτάχρονο κοριτσάκι από την Υεμένηπέθανε από εσωτερική αιμορραγία τη νύχτα του γάμου της, αφού η οικογένειά της την πάντρεψε με έναν άνδρα πέντε φορές μεγαλύτερό της, κατήγγειλαν μια ακτιβίστρια και δύο γείτονες του παιδιού.

Η Άρουα Οτμάν, η επικεφαλής μιας οργάνωσης που μάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανέφερε ότι η μικρή, της οποίας είναι γνωστό μόνο το μικρό όνομα —Ράουαν—, παντρεύτηκε την περασμένη εβδομάδα έναν 40χρονο άνδρα στην πόλη Μίντι της επαρχίας Χάτζα, στη βορειοδυτική Υεμένη.

"Τη νύχτα του γάμου, μετά τη σεξουαλική επαφή, έπαθε ρήξη μήτρας και αιμορραγία. Την μετέφεραν σε νοσοκομείο αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την σώσουν", είπε η Οτμάν, προσθέτοντας ότι οι αρχές δεν έχουν κινηθεί ούτε εναντίον της οικογένειας του κοριτσιού, ούτε εναντίον του 40χρονου συζύγου.

Ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας στην πόλη Χάραντ, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει στον Τύπο, διέψευσε ότι σημειώθηκε ένα τέτοιο γεγονός


Όμως δύο κάτοικοι της πόλης Μίντι, με τους οποίους επικοινώνησε το πρακτορείο Ρόιτερς επιβεβαίωσαν το θάνατο της Ράουαν ισχυριζόμενοι ότι οι τοπικοί ηγέτες των φυλών επιχείρησαν να αποκρύψουν το γεγονός, απειλώντας και έναν ντόπιο δημοσιογράφο που κάνει ρεπορτάζ για το θέμα.

Πολλές φτωχές οικογένειες στην Υεμένη παντρεύουν τα κορίτσια τους σε πολύ μικρή ηλικία ώστε να κερδίσουν χρήματα από την προίκα που θα λάβουν και για να γλιτώσουν από τα έξοδα για την ανατροφή του παιδιού. Μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο αποκάλυψε την ένδεια στην οποία ζουν οι Υεμενίτες: 10,5 από τα 24 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας δεν εξασφαλίζουν επαρκή τρόφιμα, ενώ 13 εκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Τον Δεκέμβριο του 2011 το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε κάνει έκκληση στην κυβέρνηση της Υεμένης να απαγορεύσει τους γάμους κοριτσιών κάτω των 18 ετών, αφενός γιατί διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους και αφετέρου γιατί στερούνται το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Επικαλούμενη στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών η μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε ότι το 14% των κοριτσιών παντρεύονται προτού να κλείσουν τα 15 και το 52% πριν γίνουν 18 ετών. Πολλά κορίτσια που πρόκειται να παντρευτούν σταματούν το σχολείο μόλις φτάσουν στην εφηβεία.


www.cytoday.eu


Share |

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ... "ΕΙΡΗΝΗ" ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΛΕΞΗ - "PEACE"...A FORGOTTEN WORD....!


People, Pride, Prosperity 
Ειρήνη,Earth
Aloha,  Acquiescence
Condord, Calmness,Culture, Condescension
End, Εthos


PEACE is  to be Safe everyone you Love!
PEACE is Not feeling Jealous for other's prosperity!
PEACE is to give your hand to whom is near to you and need it!
                               PEACE is LOVE...
No just how you  feel it but how and by what ways you express it!
"Maiza "
--i am one with everyone on the planet!
Share |

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

  Γεια σας κ πάλι εδω...! H δουλειά τελικά κ το σοβαρό άγχος μας κάνει να ξεχνάμε πως πρέπει να αφιερώνουμε κ λίγο χρόνο στον εαυτό μας, στους φιλους μας...! Λοιπόν, από σήμερα που Φθινοπωριάζει και όπως κ να το κάνουμε η διάθεση αλλάζει θα τα λέμε πιο συχνά ... Ελπίζω να μου κάνετε παρέα...γιατί μου λείψατε...! Πολλά Χαιρετίσματα από 'Αργος! Maiza
Share |

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!

Google+ Followers