Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Η επανάληψη της ιστοριας (ως τραγωδίας, άλλως ως κωμωδίας).....

"Εις το εξωτερικόν η θύελλα εναντίον της Ελλάδος και του Τρικούπη εμαίνετο κυριολεκτικώς.[.]
Τα ελληνικά δάνεια εν Λονδίνω κατρακυλούσαν διαρκώς και είχαν φθάσει εις τον πάτον.Αι ζημίαι των ξένων ομολογιούχων ήσαν τεράστιαι.Αι κυβερνήσεις Γαλλίας και Αγγλίας είχαν οργισθεί καθ ημών.Η Γερμανική κυβέρνησις άφριζεν από θυμόν,ο Γερμανικός Τύπος μας επερνούσε δεκατέσσερες γενεές,ένα σατυρικόν φύλλον του Βερολίνου εδημοσίευσε μιαν γελοιογραφίαν του βασιλέως Γεωργίου,εφίππου,με στολήν αρματωλού,φέσι,πάλαν και φουστανέλαν,είχε δε ως legende από κάτω:"Der Kleine Klepte",ελληνογερμανικό καλαμπούρι,ο μικρός κλέφτης αλλά και ο μικρός λωποδύτης ταυτοχρόνως.Τα περισσότερα των ελληνικών δανείων ευρίσκοντο εις χείρας γερμανικάς.Ο Κάϊζερ ηπείλει να μας πνίξει."


Στεφανος Στεφανου,"Αι οικονομικαι και πολιτικαι περιπετειαι της Ελλαδος από το 1893 εως το 1897"Ελευθερον Βημα 14.3.1929
-"Το όνομα ημών κατήντησεν αντικείμενον εμπαιγμού και περιφρονήσεως.Απεκαλύξαμεν τας πληγάς μας και τώρα πρέπει,όσον οίον τε ταχύτερον να τας θεραπεύσωμεν.Η δημοσία πίστις εξέλιπεν.Η Ελλάς θεωρείται χρεώκοπος."


Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.Ομιλία στην Εθνοσυνέλευση 20.7.1864

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!

Google+ Followers