Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

the daily guru...

Tuesday 2, March 2010


Journey home

"Everything seeks its source."

-- a universal principle

"Two people have been living in you all your life. One is the ego, garrulous, demanding, hysterical, calculating; the other is the hidden spiritual being, whose still voice of wisdom you have only rarely heard or attended to - you have uncovered in yourself your own wise guide."

-- Sogyal Rinpoche

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!