Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Η ρύθμιση για ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

Η ρύθμιση για ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία


Μία ακόμη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, που ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ, προωθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το άρθρο 65 του νόμου, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δημοσίου μέχρι τις 29 Απριλίου να καταβάλουν εφάπαξ τα χρέη και να απαλλαχθούν σε ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι οφειλέτες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλουν το 50% των χρεών με έκπτωση 60% από τις προσαυξήσεις και το υπόλοιπο ποσό σε μία ακόμη δόση.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου προβλέπει νέα ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων παλαιότερων ετών. Συγκεκριμένα, υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, μπορούν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2009, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

Επίσης, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων που αφορούν:

α) ΦΠΑ,

β) φόρο υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων,

γ) φόρο κύκλου εργασιών, φόρο ασφαλίστρων,

δ) εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ,

ε) δηλώσεις intrastat και

στ) φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών.

Για τις δηλώσεις αυτές υπολογίζεται φόρος 10% για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 3% για τις περιπτώσεις που η υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2009 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.

Ο φόρος θα καταβληθεί σε 4 ίσες μηνιαίες δόσεις, ενώ το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 ευρώ.

Η Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!