Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

THE DAILY GURU

Thursday 11, February 2010



Loneliness




"When humans find themselves surrounded by nothing but objects, the response is always one of loneliness."


-- Brian Swimme




"Loneliness is caused by an alienation from life. It is a loneliness from your real self."


-- Maxwell Maltz




"No soul is desolate as long as there is a human being for whom it can feel trust and reverence."


-- George Eliot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!

Google+ Followers