Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

LOVE YOURSELF...IF NOT...YOU CAN NOT LOVE ANYBODY!!!!!

Love yourself
"If you had a friend who talked to you like you sometimes talk to yourself, would you continue to hang around with that person?"-- Rob Bremer"A critic is a legless man who teaches running."-- Channing Pollock"Unkind criticism is never part of a meaningful critique of you. Its purpose is not to teach or to help, its purpose is to punish."-- Barbara Sher"You, yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection."-- Buddha

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!

Google+ Followers