Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

THE DAILY GURU

Saturday 30, January 2010


The challenge of relationships

"It doesn't much signify whom one marries, for one is sure to find out the next morning that it was someone else."

-- Samuel Rogers

“Human relationships are the perfect tool for sanding away our rough edges and getting at the core of divinity within us.”

-- Eknath Easwaran

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!

Google+ Followers