Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Μεγαλώνει η ανεργία στην Ελλάδα....

14 Μάιος 2009
Στο 9,1% ξέφυγε η ανεργία κατά το μήνα Φεβρουάριο, έναντι 8% το Φεβρουάριο του 2008, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν λίγο η ΕΣΥΕ. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Φεβρουάριο 2009 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.487.490 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 450.997 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.314.167 άτομα.
Αναλυτικότερα: Οι απασχολούμενοι παρουσιάζουν σταθερή αύξηση από το 2004 μέχρι το 2008 και μειώνονται μεταξύ του 2008 και του 2009. Το ποσοστό αύξησης των απασχολουμένων μεταξύ Φεβρουαρίου 2004 και Φεβρουαρίου 2005 ήταν 2,5%, μεταξύ Φεβρουαρίου 2005 και Φεβρουαρίου 2006 ήταν 0,4%, μεταξύ Φεβρουαρίου 2006 και Φεβρουαρίου 2007 ήταν 1,0% ενώ μεταξύ Φεβρουαρίου 2007 και Φεβρουαρίου 2008 ήταν 2,2%. Το Φεβρουάριο του 2009 ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 1,1%. Ο αριθμός των ανέργων μειώνεται μεταξύ του 2004 και του 2005, αυξάνεται το 2006 και μειώνεται το 2007 και το 2008. Το ποσοστό μείωσης των ανέργων μεταξύ Φεβρουαρίου 2004 και Φεβρουαρίου 2005 ήταν 4,7%. Μεταξύ Φεβρουαρίου 2005 και Φεβρουαρίου 2006 εμφανίζεται αύξηση του αριθμού των ανέργων κατά 1,2%, ενώ μεταξύ Φεβρουαρίου 2006 και Φεβρουαρίου 2007 η μείωση ήταν 13.8% και μεταξύ Φεβρουαρίου 2007 και Φεβρουαρίου 2008 η μείωση των ανέργων ήταν 10,6%. Το Φεβρουάριο του 2009 ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 14,4%. Οι μεταβολές αυτές στον αριθμό απασχολουμένων και ανέργων οδήγησαν σε μείωση του ποσοστού ανεργίας από 11,0% το Φεβρουάριο 2004 σε 10,4% το Φεβρουάριο 2005. Το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε 10,4% το Φεβρουάριο 2006, ενώ μειώθηκε σε 9,0% το Φεβρουάριο 2007 και σε 8,0% το Φεβρουάριο του 2008. Το Φεβρουάριο 2009 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 9,1%.
(πηγή reporter.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!

Google+ Followers